Lausuntomenettely

Menettely maajoukkueen lausunnon muodostamiseksi edustusjoukkueiden soveltuvuudesta.

Esitys 8.9.2008, päätetty maajoukkueen syyspalaverissa 29.11.2008 

Työryhmä:
Tapio Tourula
Harri Hirvola
Markku Kuusisto 

Maajoukkueen lausunto muodostetaan PT:n esitettyä joukkueen kokoonpanon. Maajoukkue varaa lausunnon muodostamiseen vähintään kuukauden.  

Maajoukkueen lausunnon  muodostamismenettely: 

PT:n esittämän joukkueen tultua maajoukkueen tietoon annetaan se tiedoksi koko maajoukkueelle kapteenin tai luottamusmiehen toimesta. 

Maajoukkueen  syyskokoontuminen järjestetään vähintään viikko sen jälkeen kun PT:n esittämä joukkue on maajoukkueen jäsenille tietoon saatettu. 

Maajoukkueen lausunto valmistellaan ennen syyskokoontumista kapteenin ja luottamusmiehen toimesta maajoukkuetta tarvittavassa laajuudessa kuullen. Luonnos toimitetaan maajoukkueen jäsenille sähköpostitse ennen syystapaamista.  

Valmisteltu lausunto käsitellään maajoukkueen syystapaamisessa kokouskäytännön mukaisesti kapteenin esittelystä maajoukkueen läsnä olevien jäsenten kesken.  Käsittelystä kirjoitetaan pöytäkirja tai muistio.

Kokouksen puheenjohtajana toimii kapteeni tai hänen poissa ollessa luottamusmies. 

Kokouksessa puhe- ja äänestysoikeus on maajoukkueen läsnäolevilla jäsenillä.  

Äänestykseen jouduttaessa äänten mennessä tasan ratkaisee kapteenin ääni. 

Mikäli maajoukkueen kokoontumista ei aikataulullisesti tai jonkin muun syyn takia ei pystytä järjestämään on menettely seuraava:

  • Maajoukkueen lausunto valmistellaan kapteenin ja luottamusmiehen toimesta maajoukkuetta tarvittavassa laajuudessa kuullen. Luonnos toimitetaan maajoukkueen jäsenille sähköpostitse heti luonnoksen valmistuttua.

  • Maajoukkueen jäsenillä on viikko aikaa kommentoida lausuntoluonnosta. 
     – Kommentit ovat maajoukkueen sisäisesti julkisia ja luonnoksen tekijät vastaavat kommenttien keräämisestä.

  • Lausunnon luonnoksen laatijat huomioivat annetut kommentit ja muokkaavat lopullisen lausunnon.

  • Annetut kommentit ja PT:lle toimitettava lausunto jaetaan tiedoksi maajoukkueen jäsenille. 

Maajoukkueen  lausunto toimitetaan kapteenin toimesta PT:lle sovitun aikataulun mukaan siten, että se ehditään ottaa huomioon.