Maajoukkue

Suomen Purjelentomaajoukkue

Maajoukkue on kolmiportaisen SIL:n kansallisen valmennusjärjestelmän kolmas ja korkein taso. Maajoukkueen tavoitteena on koota yhteen kansainväliseen menestykseen tähtäävät kilpapurjelentäjät, valmentajat ja joukkueenjohtajat. Maajoukkueen toiminta koostuu koulutuksesta, lentoleireistä, edustusjoukkueiden toimintaedellytysten kehittämisestä, urheilijoiden fyysisen kunnon seurannasta, harjoituskilpailuista sekä yhteisestä varainhankinnasta.

Maajoukkue on kooltaan suurempi kuin yksittäiseen arvokilpailuun valittu edustusjoukkue. Maajoukkueeseen valitaan urheilijat urheilullisen menestyksen- sekä tulevan menestyksen odotusten perusteella. Valinnan suorittaa Suomen Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta (PT). Varsinaiset edustusjoukkueet valitsee PT kulloinkin voimassa olevan oman ohjeistuksensa perusteella. Urheilijan osallistuminen Maajoukkueen toimintaan ei suoraan johda valintaan edustusjoukkueeseen, toisaalta myös Maajoukkueen ulkopuolelta voidaan valita urheilija edustusjoukkueeseen.

Valmennusjärjestelmässä korkeinta tasoa kutsutaan Maajoukkueeksi. Kuhunkin EM- tai MM-kilpailuun valittua joukkuetta kutsutaan edustusjoukkueeksi tiettyyn tapahtumaan eli esim: Suomen MM 2008 Joukkue. Englanninkieliset nimitykset ovat vastaavasti: Finnish Gliding Team ja esim. Finnish WGC 2008 Team. Koska kilpailuluokkia on useita, liitetään tarvittaessa luokan nimi termiin mukaan: Finnish WGC 2008 Club Class Team jne.

Mikäli esiintyy sekaannusta eri nimitysten välillä, voidaan tätä laajaa maajoukkuetta kutsua myös termillä: Maajoukkuerinki – Finnish Gliding Team Squad.

Maajoukkueen toiminnan tavoitteena on kansainvälinen menestys purjelennon EM- ja MM-tasolla.

Maajoukkueen toiminnan periaatteet:

 • Maajoukkue toimii PT:n alaisuudessa. Mikäli PT:n ja Maajoukkueen välillä vallitsee ristiriita, on PT:n kanta määräävä. 
 • Maajoukkue toimii yhteistyössä SIL:n lajijohtajan kanssa.
 • PT nimeää vuosittain Maajoukkueen urheilijat päättyneen kauden kisamenestyksen perusteella. Halukkuus osallistumisesta kysytään kunkin luokan SM-kisojen viideltä parhaalta, sekä alle 25-vuotiailta nuorilta, joilla katsotaan olevan mahdollisuus osallistua nuorten edustusjoukkueisiin.
 • Urheilijoiden lisäksi PT kutsuu Maajoukkueen toimintaan mukaan valmentajia ja ehdokkaita edustusjoukkueiden joukkueenjohtajiksi.
 • Osaan Maajoukkueen tapahtumista kutsutaan mukaan myös avustajia. Heidän valintansa on kunkin edustusjoukkueeseen valitun urheilijan vastuulla, eikä PT:n vahvistusta tarvita.
 • Uusien urheilijoiden valinta Maajoukkueeseen ei automaattisesti aiheuta kenenkään putoamista pois joukkueen toiminnasta. Kahden vuoden poissaolo Maajoukkueen tapahtumista johtaa jäsenyyden raukeamiseen.
 • Maajoukkueen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kansainväliselle tasolle tähtäävää valmennustoimintaa Suomessa. Toimintamuotoina ovat leirit, koulutus ja muut yhteiset tapahtumat. Koulutuksen järjestämisessä toimitaan yhteistyössä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. Lähtökohtana on valmennus, joka soveltuu suomalaisiin olosuhteisiin, käytössä olevaan kilpailukalustoon ja -luokkiin sekä tiedossa oleviin kilpailuihin.
 • Valmennuksen lisäksi Maajoukkue kehittää edustusjoukkueiden toimintaa tavoitteena pitkäjänteinen ja hyvät menestysolosuhteet takaava joukkuetoiminta. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa tarvitaan myös avustajia ja joukkueenjohtajia. Toiminnan rungoksi laaditaan Maajoukkueen sisällä yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt, joita kisajoukkueiden jäsenet sitoutuvat noudattamaan.
 • Maajoukkue kokoontuu lentokauden ulkopuolella vähintään kahdesti: kerran syksyllä ja talvella Pakkasparlamentin yhteydessä.
 • Maajoukkueen yhteyshenkilö PT:n ja SIL:n toimistoon on Kapteeni.
 • Maajoukkueen jäsenet valitsevat Kapteenin syystapaamisessaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. PT vahvistaa Kapteenin nimityksen.
 • Kapteeni johtaa puhetta Maajoukkueen tilaisuuksissa ja toimii koollekutsujana. 
 • Maajoukkue valitsee keskuudestaan myös Luottamusmiehen. Luottamusmies kokoaa maajoukkueen kannan asioissa, missä Kapteeni on estynyt. Tämän tyyppisiä asioita ovat mm Maajoukkueen kannanotot joukkuevalintoihin, missä Kapteeni on osallisena. Maajoukkue voi antaa Luottamusmiehelle myös muita tehtäviä.
 • Maajoukkue valitsee muita toimihenkilöitä projektikohtaisesti oman toimintansa tarpeiden mukaisesti. Tehtäviä voivat olla esim: webmaster, leirivastaava, varainhankinnan vastuuhenkilö jne.
 • Maajoukkue ehdottaa joukkueenjohtajat edustusjoukkueisiin. PT vahvistaa nimitykset.
 • Maajoukkueen www-sivut sijaitsevat SIL:n sivustolla.
 • Maajoukkueella on oma tunnus.  
 • Maajoukkueella on oma asustemallisto, joka toimii edustusjoukkueiden asuna.
 • SIL edellyttää Maajoukkueen jäseniltä omien edustusurheilijasopimustensa hyväksymistä. Eli osallistuminen Maajoukkueen toimintaan on tässä mielessä samankaltaista kuin johonkin edustusjoukkueeseen osallistuminen.
 • Maajoukkue voi tehdä omia julkaisuja, kalentereita, julisteita, tarroja, t-paitoja yms varainhankinta- ja julkisuustarkoituksessa. Valkosiivet – WhiteWings on Maajoukkueen oma lehti, joka julkaistaan tarpeen mukaan.
 • Maajoukkueen nimissä tapahtuva varainhankinta tapahtuu Maajoukkueen, jonkin edustusjoukkueen tai jonkun yksittäisen jäsenen toimesta. Maajoukkueen nimissä tapahtuvassa varainhankinnassa kaikissa em tilanteissa sopijaosapuolena tulee olla SIL. Eli SIL omistaa Maajoukkueen nimen ja päättää sen käytöstä. Rahaliikenne tapahtuu SIL:n toimiston kautta ja valvonnassa.
 • Varainhankintasuunnitelma tulee esittää PT:lle vahvistettavaksi ennen kunkin projektin käynnistämistä. Samalla PT vahvistaa varainhankinnan tuoton jaon periaatteet. Projektin ennakkohyväksyntä PT:ssa on tapa varmistua tuen kohdentumisesta halutulla tavalla. Muussa tapauksessa PT voi käyttää omaa harkintaansa varojen käytöstä päättäessään.
 • Maajoukkueen tilaisuuksiin osallistuminen tapahtuu kunkin henkilön omalla kustannuksella, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu.

Tämän Maajoukkueen ohjeistuksen on PT hyväksynyt kokouksessaan 7.10.2006

Simo Kettunen 
PT:n puheenjohtaja

Visa-Matti Leinikki
PT:n kilpailutyöryhmän puheenjohtaja